Design og kunst

3D scanning danner bro mellem det fysiske emne og den digitale verden. Metoden stiller designeren eller kunstneren frit i valget af værktøjer og processer, og åbner dermed helt nye døre for designprocessen, modelarbejdet og kunsthåndværket.

En digital model af en håndprøve eller prototype er i dag ofte forudsætningen for at kunne opstarte produktion hensigtsmæssigt og billigt. Dels fordi moderne produktionsmetoder sker digitalt, men også fordi det er muligt at overdrage data til et videre forløb, uanset hvor i verden det foregår. 

Zebicons erfaring med 3D scanning sikrer data i den rette kvalitet til formålet. Digitalisering med stor præcision og høj dataopløsning dokumenterer alle detaljer i mastermodellen eller håndprøven, og bevarer kunstnerens udtryk.

3D scanning som designværktøj

En digital model giver mulighed for at optimere eller forbedre designet hensigtsmæssigt. 

  • Spejling over symmetrilinjer
  • Spejlvende modellen så højre-venstre modeller er ens
  • Modellering i overstørrelse giver fine detaljer ved nedskalering
  • Billigere modelarbejde med små modeller som kan opskaleres
  • Kombination af modelgeometri med CAD konstruerede features
  • Datagrundlag til CAD konstruktion eller CAM bearbejdning
  • Let adgang til at lave 3D print, rapid prototyping og rapid manufacturing

CASE - Brøler

Byggecentret Råd & Dåd ønskede at rekonstruere deres TV-figur Brøleren som en bordmodel.

Zebicon 3D scannede figuren og skabte datagrundlag for CAD konstruktion.

Læs casen

 
X
* skal udfyldes