VDI acceptance test

Recertificering af ATOS scannersystem


Zebicon udfører recertificering af ATOS 3D scannere i henhold til VDI/VDE 2634, del 3 
(Optical 3D measuring systems - Multiple view systems based on area scanning).

Recertificeringen gennemføres hos kunden af en måletekniker fra Zebicon, som medbringer et akkrediteret kugleartefakt. Kugleartefaktet opmåles og scannerens kapabilitet sammenholdes med artefaktes nominelle værdier og scannerens grænseværdier. 

Recertificeringen knytter sig til et målevolumen, så hører der mere end ét målevolumen til scanneren, skal hvert enkelt recertificeres.

Zebicon anbefaler, at et ATOS scannersystem recertificeres én gang årligt. 

Bestil recertificering

Kontakt

Kasper Fedde Krogh
Direktør, Produkt & Teknik

+45 4196 4950
kfk@zebicon.com

 
X
* skal udfyldes